Sakarya Temizlik İşe Alım ve Performans Değerlendirmesi

Sakarya Temizlik İşe Alım ve Performans Değerlendirmesi

Sakarya Temizlik İşe Alım ve Performans Değerlendirmesi

Sakarya Temizlik Şirketi için İş başvurusu yapan personel ilgili iş başvuru formunu doldurarak insan kaynakları yetkilisi yada ilgili bölüm yöneticisi ile iş görüşmesi yaparlar. Görüşme neticesinde işe alınması olumlu bulunan adayların işe başlamaları ile ilgili son karar ilgili direktör ve/veya bölüm yöneticisi tarafından verilir.İşe kabul edilen kişiler yasal evraklarını tamamlayarak işbaşı yaparlar.

İşbaşı yapan personel ve/veya yöneticiye 1 ay içerisinde tamamlanmak sureti ile oryantasyon eğitimleri verilerek işe ve şirkete adaptasyonu sağlanır.

Personelin işe başlamasından en geç bir ay içerisinde  oryantasyon eğitimi tamamlamasının sağlanması ilgili proje yöneticisinin sorumluluğundadır.

Sakarya Temizlik Şirketi için İlk Eleman Yetkinlik Değerlendirmesi

Personellerin; ilk 15 gün sonu ve 30 günlük deneme süresi sonu, verilen kriterlere göre uygunluğunu tespit etmek. Deneme süresi boyunca personellerin kriterlere göre, performans durumunu incelemek-değerlendirmek  başarısız olanları uyarmak, eğitmek ve yönlendirmek ve SVM standartlarına uygun sonuç alınamayan personellerin iş ilişkisini sonlandırmak için yapılır. 30 gün sonunda ilk eleman yetkinlik değerlendirmesi tamamlanan personelin aynı zamanda personel değerlendirme formuna göre de değerlendirmesi yapılır. Ofis temizliği hizmetlerinde İki değerlendirme sonucuna göre göreve devam edip etmeyeceği proje yöneticileri tarafından karara bağlanır. Mutlaka olması gereken yetkinliklerden birinin olmaması veya geliştirilemeyecek durumda olması sonucu personel işten çıkartılır.

Temizlik Şirketi Personel Değerlendirme Formu

Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Sakarya Temizlik Şirketinde  çalışan personelin çizdiği imajın, bilgi seviyesinin ve müşteri ilişkileri becerisinin belli bir standart ta olmasının sağlanması için yapılır. Bir ayın sonunda en az %70 başarı gerçekleşmelidir. Personel değerlendirmede hedef puan olarak %80 şirket barajı esas alınmaktadır.  % 80 puanın altında kalan personele takip eden bir ay boyunca eksik kaldığı konularla ilgili eğitimler verilir. Tekrar yapılan personel değerlendirmede 6. ayın sonunda % 80’nin altında kalınmaması gerekmektedir. İşyeri temizliği için Yapılan değerlendirmeler sonunda personel ve yönetici karşılıklı performansın onaylanması için formu imzalarlar.

İlk 30. gün değerlendirmeleri haricinde yapılan dönemsel personel değerlendirmeleri her personeli kapsayacak şekilde, haziran ve aralık aylarında yapılır. Ekip şefi veya proje müdürü tarafından yapılabilir. Ancak hangi ekip şefi o vardiyaya eğitim veriyorsa ve yetiştiriyorsa, diğer ekip şefi veya proje müdürü tarafından değerlendirmeler yapılır.

Ocak ve Temmuz aylarında ise ilgili direktör ve direktör yardımcısı tarafından personel sayısının %20 sine çapraz değerlendirmeleri yapılır. Şubat ve Ağustos dönemlerinde ise merkezde toplu sonuçlar değerlendirilir.

Temizlik Şirketi analizi çıkartılır.

Sosyal Medya:
WhatsApp Destek