Aylık Eleman Performans Değerlendirme Formu Performans Alanları

Aylık Eleman Performans Değerlendirme Formu Performans Alanları

Aylık Eleman Performans Değerlendirme Formu Performans Alanları

Aylık Eleman Performans Değerlendirme Formu Performans Alanları

1)      Öğrenme kabiliyeti

Öğrenme hızı; öğrenme çabası; alınan eğitimleri uygulamaya yansıtma v.b.

2)     İşe devam

İşe gelme oranı;  mesai saatlerine uyum v.b.

3)     Kişisel görünüm

Kılık-kıyafet;  Temizlik şirketleri imajını yansıtma;  kişisel temizlik ve bakım v.b.

4)     Verimlilik

İşi işin gerektirdiği sürede yapabilme; aciliyet duygusu; iş vaktini iyi kullanma v.b.

5)     İşin kalitesi

Görev tanımına uygun çalışma; pozisyonunun gerektirdiği görevleri yerine getirme; kendisine verilen talimatlara uyumu; dikkat ve özen; beklentileri aşma çabası v.b.

6)     İletişim ve ilişki yönetimi

İnsan ilişkilerine özen gösterme; saygı ve güler yüzlülük; diğer elemanlarla uyumlu çalışma; üstlerle iyi ilişkiler v.b.

7)     Malzeme ve ürün kullanımı

İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen gösterme v.b.

8)     Motivasyon

Enerjik olma; inisiyatif ve sorumluluk alma isteği; kendi kendini motive edebilme; azim ve kararlılık sergileme v.b.

9)     İş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uyum

İlgili prosedür ve talimatları bilme ve uygulama v.b.

10)Geribildirim

Problem ve ihtiyaçları belirtme, üstlerine iletme; işin ve insanların gelişimi için fikirlerini iletme v.b.

Sosyal Medya:
WhatsApp Destek